Go to main content
 • Kontakt Lille Torup:

  Afdelingsleder Jørgen Lund

  Besøgsadresse:

  Lille Torup Naturgaslager
  Rækkeborgvej 4
  DK-9620 Aalestrup
  tel: +45 89 99 27 00

 • Kontakt Stenlille:

  Afdelingsleder Kristian Asmussen

  Besøgsadresse:

  Stenlille Naturgaslager
  Merløsevej 1 B 
  DK-4296 Nyrup
  tel: +45 70 10 22 44

 • Lille Torup
  Lille Thorup

  Salthorstformationen ved Lille Torup

  Den underjordiske salthorst er cylindrisk, og dens diameter og højde er ca. 5 km.            

  Undergrunden ved Lille Torup har ganske specielle egenskaber. Det skyldes noget, der skete for mange, mange millioner år siden.

  Under Perm for 250-290 millioner år siden blev området omkring Lille Torup dækket af hav og tropiske urhavsarter, som var yderst salte. Over tid, i de såkaldte Zechstein-perioder Z1, Z2, Z3, fordampede havvandet og efterlod sedimenter som evaporitter, hvor stensalt (halit) udgør en stor del. Dette skete 3 gange, og efter den sidste aflejring var saltet deponeret i lag på lag lige som en stak pandekager. I Jurassic for 135 millioner år siden satte saltkuplerne sig endeligt i den underjordiske struktur, som vi kender den i dag.             

 • Stenlille
  Stenlille

  Akviferformationen ved Stenlille

  Akviferformationen er en stor underjordisk ”pude” 1.500 – 1.600 m under overfladen og dækker et areal på 14 km2.

  I modsætning til Lille Torup er gaslagringsanlægget i Stenlille et akviferreservoir, der er oprettet i Gassum-sandstensformationen. Den gode opbevaringskvalitet af Gassum-sand­­stensformationen blev grundlagt i den sene Trias for 209-201 millioner år siden. Gassum-sand­stens­for­mationen findes udbredt nord og syd for Ringkøbing-Fyn-højderyggen med en maksimal tykkelse på ca. 200 m og forekommer på dybder fra ca. 500 m ved Skagen og Rødby til mere end 3.000 m i Himmerland. Det overliggende 300 m tykke lag af lersten stammer fra Fjerritslevformationen, som blev dannet under den sene Jurassic og tjener som et effektivt ”låg”, der holder gassen fanget i den porøse sandstensstruktur.

Naturgas

Naturgas består hovedsageligt af methan CH4. Derudover indeholder naturgas små mængder ethan, propan, butan, pentan og hexan og spor af vand, svovl, kvælstof og kuldioxid.

Naturgas er giftfri og lettere end luften, så den stiger sædvanligvis op i luften. Naturgas er kun brændbar i et bestemt blandingsforhold med luft. For at naturgassen skal brænde, skal denne blandes med luft i en procentdel af 5-15. Hvis procentdelen af gas i luften er højere end 15, vil gassen ikke brænde – dvs. i dagligdagen er blandingen af gas og luft for rig til at kunne brænde.

I undergrunden er der 100 procent naturgas, så der er ingen fare for, at gas bliver antændt langt under jorden.

Gaskvalitet

Den gaskvalitet, som leveres til det danske marked, fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen og findes i Det Danske Gasreglement, afsnit C-12.

Læs mere om Det Danske Gasreglement

Gas i det danske naturgassystem skal altid overholde de danske gasforskrifter og de kvalitetsspecifikationer, der er fastsat i Det Danske Gasreglement.

Detaljerede oplysninger om sammensætningen af naturgas og dens brandbarhed findes på Energinets hjemmeside.

Læs mere om gaskvalitet