• Kontakt Lille Torup:

  Afdelingsleder Jørgen Lund

  Besøgsadresse:

  Lille Torup Naturgaslager
  Rækkeborgvej 4
  DK-9620 Aalestrup
  tel: +45 89 99 27 00

 • Kontakt Stenlille:

  Afdelingsleder Kristian Asmussen

  Besøgsadresse:

  Stenlille Naturgaslager
  Merløsevej 1 B 
  DK-4296 Nyrup
  tel: +45 70 10 22 44

Naturgas

Naturgas består hovedsageligt af methan CH4. Derudover indeholder naturgas små mængder ethan, propan, butan, pentan og hexan og spor af vand, svovl, kvælstof og kuldioxid.

Naturgas er giftfri og lettere end luften, så den stiger sædvanligvis op i luften. Naturgas er kun brændbar i et bestemt blandingsforhold med luft. For at naturgassen skal brænde, skal denne blandes med luft i en procentdel af 5-15. Hvis procentdelen af gas i luften er højere end 15, vil gassen ikke brænde – dvs. i dagligdagen er blandingen af gas og luft for rig til at kunne brænde.

I undergrunden er der 100 procent naturgas, så der er ingen fare for, at gas bliver antændt langt under jorden.

Gaskvalitet

Den gaskvalitet, som leveres til det danske marked, fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen og findes i Det Danske Gasreglement, afsnit C-12.

Læs mere om Det Danske Gasreglement

Gas i det danske naturgassystem skal altid overholde de danske gasforskrifter og de kvalitetsspecifikationer, der er fastsat i Det Danske Gasreglement.

Detaljerede oplysninger om sammensætningen af naturgas og dens brandbarhed findes på Energinets hjemmeside.

Læs mere om gaskvalitet