Green energy in store

GEUS og Gas Storage Denmark A/S gennemfører mindre seismisk undersøgelse omkring Stenlille gaslager

Baggrund for undersøgelserne
Den seismiske undersøgelse skal give os mere viden om den geologiske undergrund i området omkring Stenlille. I regeringens klimaplan og i Klimarådets anbefalinger indgår opsamling og lagring af CO2 i undergrunden, også kaldet ’CCS’, som et væsentligt bidrag til at opnå de udmeldte CO2-reduktioner. Den danske undergrund har mange steder den rigtige sammensætning til at lagre CO2 på en sikker måde, på samme måde som naturgas er lagret sikkert ved Stenlille gennem de sidste mange år. Undergrunden ved Stenlille har særligt gode egenskaber til lagring af gas, og der er desuden både udstyr og mange års driftserfaring hos det eksisterende naturgaslager.

Gas Storage Denmark A/S ønsker derfor at bidrage til den grønne omstilling ved at stille faciliteter og ekspertise til rådighed til at undersøge, om det er muligt at lave en demonstration af injektion af CO2 i nærheden af det eksisterende gaslager. Den seismiske undersøgelse er et vigtigt bidrag til dette arbejde.
Undersøgelserne foregår primært som et vejarbejde, der bevæger sig frem på offentlige veje, men på nogle strækninger bliver vi nødt til at krydse ind over private ejendomme. Undersøgelserne består af to seismiske vibratorer samt udlægning af lytteudstyr på jorden langs med de planlagte undersøgelseslinjer. 

Nabomøde om seismiske undersøgelser afholdt den 12. januar 2022

Her kan du se eller gense oplægget fra det nabomøde, der blev holdt i Stenlille den 12. januar 2022

Hvordan vil vibrationen føles?

Der udføres tre ’vibrations-perioder’ hver tiende meter – og hver varer 14-16 sekunder. Inde i hver ’periode’ går vibrationerne fra lav til højere frekvens – og vibrationerne vil føles som når en lastbil passerer – blot lidt mere langvarig. Det kan føles ubehageligt de første 5-8 sekunder, hvis du er tæt på, da vibrationerne her er lavfrekvente.

Sætter I måleudstyr op for at sikre, at projektet ikke skader bygninger?

Ja, vi installerer en meget følsom overvågningsenhed, en såkaldt ’Micromate’, der sikrer, at vi holder os under grænserne, der er defineret af den tyske standard DIM 4150-3

Hvilke køretøjer anvendes til udlægning af geofoner i åben mark?

Vi vil anvende 4-hjulstrækkere med trailer. Geofonerne sættes i jorden med hånden, med minimum support fra køretøjet. Der vil kun blive brugt ét spor til at installere og afinstallere udstyret.

Hvor meget kørsel vil der være på den enkelte mark?

Højst sandsynligt 3-4 gange til installation, kontrol og afhentning af geofoner. Der vil kun blive brugt ét spor til at installere og afinstallere udstyret.

Hvor længe skal I være i området omkring mit hus?

Vi forventer, at vibrationsvognen bevæger sig langs vejen med cirka 1,5-2 km pr. dag, så vognen er ikke mere end en times tid omkring dit hus, men du kan muligvis se den i området, imens den bevæger sig fremad.

Hvad skal I bruge undersøgelserne til?

Vi håber, at den data vi indsamler kan tjene flere formål:
1) Test af udstyr som er lettere og mindre voldsomt end det normale set-up, og som så kunne bruges alle steder i Danmark.
2) Forskningsholdet bag undersøgelserne skal forske i den anvendte teknologi, og data fra undersøgelserne vil hjælpe os med at forstå undergrunden bedre og derved øge sikkerheden ved kommende operationer i undergrunden.
3) Undersøgelserne vil hjælpe med til at bekræfte den undergrundsgeometri, som vi forventer.
4) Data vil give mulighed for at få bedre billeder af mulige barrierer, som bør overvejes for at få en bedre og mere sikker injektion.
5) Data kan hjælpe med at bekræfte tilstedeværelsen af den gode forseglingsbjergart der ses gennemgående i Stenlille lageret
 

Hvorfor skal det være i Stenlille?

Undergrunden har de rette egenskaber for et CO2 lager
Undergrundens egenskaber er de samme som andre potentielle CO2 lagre i DK, og den opnåede erfaring og viden kan derfor overføres til andre steder i DK
Undergrunden er meget velundersøgt
I Stenlille er vi sikre på, at ’forseglingen’ er tæt.
Gaslageret har mange års erfaring med drift, monitorering og sikkerhed
Der er allerede udstyr og infrastruktur. Der kan benyttes
Vi har enorme mængder af driftsdata fra eksisterende gaslager
Fysisk set er der ikke stor forskel på at lagre naturgas og CO2
Stenlille ligger godt i forhold til store udledere af CO2
 

Kontakt

Besøg de seismiske undersøgelser

De seismiske undersøgelser omkring Stenlille gaslager er i fuld gang og teamet åbner nu op for muligheden for undersøgelsernes naboer kan komme og se, hvordan det hele foregår. 

Der er tale om to muligheder - enten onsdag den 9. februar 2022 kl. 13.30-15.00 eller søndag den 13. februar 2022 kl. 13.30-15.00.

Kontakt Martin Patrong Haspang på telefon 28 72 77 06 for at aftale nærmere. 

Seismik