Havvindmoeller

Lagring af brint og trykluft i Lille Torup Gaslager

Gas Storage Denmark, som ejer og driver Lille Torup Gaslager, arbejder med planer om at omdanne to af kavernerne til opbevaring af brint og én kaverne til opbevaring af trykluft.

Gaslageret i Lille Torup


I Lille Torup Gaslager opbevares naturgas i kaverner – hulrum i undergrunden.

Gaslageret råder over syv kaverner. Gas Storage Denmark, som ejer og driver Lille Torup Gaslager, arbejder med planer om at omdanne to af kavernerne til opbevaring af brint og én kaverne til opbevaring af trykluft.

Gas Storage Denmark har mere end 30 års erfaring med at lagre i den danske undergrund. 

Brint ventes at komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens grønne energisystem. Vi skal have rigtig mange solceller og vindmøller, hvis vi skal dække Danmarks totale elforbrug med grøn strøm. Med tiden vil det betyde, at vi i perioder får mere vedvarende energi, end vi umiddelbart kan bruge.

Grøn strøm kan omdannes til brint
Grøn strøm kan ved hjælp af elektrolyse omdannes til brint, som kan bruges direkte eller omdannes tilbage til strøm. Det sikrer, at vi også har grøn strøm, når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Det kan også være med til at forhindre, at vindmøllerne tvinges til at stå stille, når det blæser. Alt i alt kan brint være med til at sikre forsyningssikkerheden og stabiliteten i det danske elsystem.

Lille Torup kan blive et knudepunkt for fremtidens grønne el- og brintsystem, fordi den unikke undergrund kan bruges til lagring af brint.I forbindelse med ombygning af kavernerne skal overfladeanlægget i Lille Torup udvides. Der skal bygges et anlæg til behandling af brint. Anlægget kommer til at ligne det eksisterende anlæg ved gaslageret. Det kommer til at ligge i umiddelbar nærhed af det eksisterende overfladeanlæg. Gas Storage Denmark har endnu ikke besluttet præcist, hvor anlægget skal placeres.

Kavernerne
Den ene kaverne til brint vil blive udbudt på almindelige markedsvilkår til kunder, som kan købe sig ind i brintlageret. Den anden kaverne til brint er allerede afsat til Green Hydrogen Hub (GHH).

I GHH samarbejder Gas Storage Denmark med to private virksomheder, Corre Energy og Eurowind Energy, om et stort lager til produktion af grøn el.

Den trykluft, der skal lagres i den tredje kaverne, skal Corre Energy bruge for at omdanne brint til grøn strøm. Corre Energy planlægger at bygge et tryklufts-anlæg tæt ved gaslageret i Lille Torup. Det kaldes også CAES, hvor CAES står for Compressed Air Energy Storage.

FORELØBIG, OVERORDNET TIDSPLAN
2023 Forberedende fase/designfase
2024 og 2025 Gas Storage Denmark ansøger om nødvendige tilladelser og godkendelser
2026-2028 Anlægsfase
Slutningen af 2028/begyndelsen af 2029 Idriftsættelse

kontakt

Green Hydrogen Hub

På hjemmesiden Green Hydrogen Hub kan du læse mere om samarbejdet mellem Gas Storage Denmark, Corre Energy og Eurowind Energy

Vigtigt projekt for Europa

Arbejdet med at udvikle et brintlager i Lille Torup er fra 2023 opført på EU’s liste over projekter af særlig europæisk interesse, Projects of Common Interest (PCI’er).
Det er projekter, der kan hjælpe EU med at opfylde de energipolitiske mål og klimamålene – billig, sikker og bæredygtig energi for alle og mindre CO2-udledning i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Projekter på listen kan søge støtte fra EU-fonden Connecting Europe Facility (CEF).

Flere oplysninger om PCI her